VIETNAMESE

trà đạo

ENGLISH

Japanese tea ceremony

  
NOUN

/ˌʤæpəˈniz ti ˈsɛrəˌmoʊni/

Trà đạo là nghệ thuật thưởng thức trà từ Nhật Bản, kết hợp uống trà với tinh thần thiền của Phật giáo.

Ví dụ

1.

Trà đạo của người Nhật tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh bình, tôn trọng và hài hòa và cần có rất nhiều sự chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

The Japanese tea ceremony represents purity, tranquility, respect and harmony and a lot of preparation goes into this important event.

2.

Trà đạo Nhật Bản có mối liên hệ với Phật giáo và có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 9, khi nó được một nhà sư Phật giáo giới thiệu sau khi trở về từ Trung Quốc.

The Japanese tea ceremony has a Buddhist connection and dates back to the 9th century, when it was introduced by a Buddhist monk returning from China.

Ghi chú

Trà đạo (Japanese tea ceremony) là một hình thức trà đạo truyền thống và là một hoạt động văn hóa Nhật Bản (a Japanese cultural activity) liên quan đến việc chuẩn bị và trình bày theo nghi lễ của matcha (preparation and presentation of matcha) (trà xanh dạng bột, nghệ thuật được gọi là (o) temae).