VIETNAMESE

tim gà

ENGLISH

chicken heart

  
NOUN

/ˈʧɪkən hɑrt/

Tim gà là nội tạng gà, cơ quan trong hệ tuần hoàn, bơm máu đi nuôi cơ thể.

Ví dụ

1.

Khi nói đến các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng thì tim gà, chứa nhiều protein và vitamin B, là thực phẩm hàng đầu.

When it comes to nutrient-dense foods, chicken hearts, packed with protein and B vitamins, are at the top of the list.

2.

Tim gà là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời, với 26 gram protein trong mỗi 100 gram thịt.

Chicken hearts contain 26 grams of protein per 100 grams of meat, making them a good source of protein.

Ghi chú

Nội tạng gà có trong nhiều món ăn tại các quốc gia khác nhau. Một số cơ quan thuộc nội tạng gà có thể kể đến như:

  • Tim gà: chicken heart

  • Lòng gà: chicken organs

  • Mề gà: chicken gizzard

  • Cật gà: chicken kidney