VIETNAMESE

ốc bươu

ENGLISH

apple snails

  
NOUN

/ˈæpl sneɪlz/

Ốc bươu là ốc vỏ tròn, màu nâu đen đến đen tuyền, kích thước trung bình, ở nơi ẩm thấp như ao hồ, ruộng nước,...

Ví dụ

1.

Ốc táo là loài ốc nước ngọt lớn nhất trên trái đất.

Apple snails are in fact the biggest living freshwater snails on earth.

2.

Ốc bươu có thể sống chung với hầu hết các loài cá và chúng có thể được sử dụng để giữ cho bể cá sạch rêu.

Apple snails can live together with most fish species and they can be used to keep the aquarium clean of algae.

Ghi chú

Ở Việt Nam có 2 loại ốc bươu: ốc bươu đen và ốc bươu vàng, tuy nhiên cả 2 loại này đều có tên tiếng anh là apple snails.