VIETNAMESE

bia tươi

ENGLISH

draft beer

  

NOUN

/dræft bɪr/

draught beer

Bia tươi là loại bia không qua quá trình tiệt trùng theo phương pháp của Pasteur.

Ví dụ

1.

Bia tươi được phục vụ từ thùng điều áp còn được gọi là bia thùng.

Draft beer served from a pressurised keg is also known as keg beer.

2.

Bia tươi chưa thanh trùng có thể duy trì độ tươi trong khoảng 45-60 ngày, và bia tươi tiệt trùng có thể giữ tươi đến 90-120 ngày.

Unpasteurized draft beer can maintain its freshness for approximately 45-60 days, and pasteurized draft beer can stay fresh up to 90-120 days.

Ghi chú

Bia tươi sau khi lên men được chiết vào các thùng chứa (keg) được làm sạch bằng khí nén, nước, nước nóng (800 độ C), dung dịch xút (2 - 3%) và được thanh trùng bằng tươi nóng (khoảng 1350 độ C), sau đó được làm lạnh bằng CO2.
Draft beerdraught beer đều đúng, chỉ khác nhau ở cách đánh vần.
Tại Vương Quốc Anh, Ireland, Newzealand, và Úc thì sử dụng draught còn tại Bắc Mỹ thì sử dụng draft.