VIETNAMESE

xôi xéo

ENGLISH

Vietnamese sticky rice with mung bean

  
NOUN

/viɛtnɑˈmis ˈstɪki raɪs wɪð mung bin/

Xôi xéo là món xôi từ gạo nếp nấu mỡ gà, ăn kèm đậu xanh nghiền, hành phi, ruốc,...

Ví dụ

1.

Món xôi xéo mềm, thơm nhưng không dính vào nhau.

Vietnamese sticky rice with mung bean still remains soft and fragrant, but it does not stick to each other.

2.

Món xôi xéo là món ăn sáng cổ điển của nhiều người Hà Nội.

Vietnamese sticky rice with mung bean is a classic breakfast for many Hanoians.

Ghi chú

Ở Việt Nam, món xôi rất phổ biến và có nhiều biến tấu khác nhau. Cùng tìm hiểu tên tiếng Anh của chúng là gì nhé:

  • Xôi xéo: Vietnamese sticky rice with mung bean

  • Xôi mặn: savory sticky rice

  • Xôi gấc: steamed momordica glutinous rice

  • Xôi bắp: Sticky rice mixed with corn