VIETNAMESE

tôm càng

ENGLISH

giant freshwater prawn

  
NOUN

/ˈʤaɪənt ˈfrɛʃˌwɔːtə prɔːn/

Tôm càng là tôm nước lợ lớn, thân thon dài đối xứng 2 bên, con trưởng thành có màu xanh dễ phân biệt, đầu ngực lớn, bụng 6 đốt,...

Ví dụ

1.

Nuôi tôm càng xanh cho đến nay đã rất phổ biến ở những vùng nước ngọt.

Farming of giant freshwater prawn has been so far very well-known in the freshwater area.

2.

Mặc dù tôm càng sống lâu đến ba năm, nhưng bạn có thể bắt đầu thu hoạch tôm lớn sớm nhất lúc năm tháng tuổi.

While giant freshwater prawns live as long as three years, you can begin to harvest giant freshwater prawns as early as five months of age.

Ghi chú

Tôm là nguồn thực phẩm dồi dào dưỡng chất nên thường được dùng để chế biến các món ăn hấp dẫn. Cùng điểm qua tên tiếng Anh của một số loại tôm phổ biến nhé:

  • Tôm càng: giant freshwater prawn

  • Tôm hùm: lobster

  • Tôm tít: mantis shrimp

  • Tôm sú: giant tiger prawn

  • Tôm thẻ: whiteleg shrimp