VIETNAMESE

cà phê hoà tan

ENGLISH

instant coffee

  
NOUN

/ˈɪnstənt ˈkɑfi/

soluble coffee

Cà phê hoà tan là cà phê dễ dàng tan trong nước trong khoảng thời gian ngắn, được dùng để uống liền.

Ví dụ

1.

Cà phê hòa tan có thời hạn sử dụng lâu hơn cà phê nguyên hạt hoặc cà phê xay sẵn.

Instant coffee has a longer shelf life than whole bean pre-ground or ground coffee.

2.

Giống như cà phê thông thường, cà phê hòa tan có nhiều chất chống oxy hóa.

Instant coffee, like common coffee, is high in antioxidants.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ vựng về các loại cà phê phổ biến ở Việt Nam nhé:

  • Cà phê đá xay: blended iced coffee

  • Cà phê bạc xỉu: Vietnamese white coffee

  • Cà phê hòa tan: instant coffee

  • Cà phê phin: Vietnamese drip coffee

  • Cà phê trứng: egg coffee