VIETNAMESE

diềm thăn bò

ENGLISH

outside skirt steak

  
NOUN

/ˌaʊtˈsaɪd skɜt steɪk/

skirt steak

Diềm thăn bò là phần thịt pha lọc từ thịt bụng, mềm, ròn, rất ngọt, xếp ngói chéo,...

Ví dụ

1.

Diềm thăn bò vừa dai vừa mềm, thường được bán trong các quán nướng.

Outside skirt steak is both chewy and soft, often found in grilled restaurants.

2.

Diềm thăn ngoại bò lúc nào cũng ngon hơn diềm thăn nội bò.

The outside skirt beef tastes much better than the inside skirt beef.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh về các phần bò nạc và mềm nhé!

  • Thăn vai bò: beef short loin

  • Thăn ngoại bò: beef sirloin

  • Thăn nội bò: beef tenderloin

  • Diềm thăn bò: outside skirt steak