VIETNAMESE

nấm đông trùng hạ thảo

ENGLISH

caterpillar fungus

  
NOUN

/ˈkætəˌpɪlər ˈfʌŋgəs/

Nấm đông trùng hạ thảo là đông dược quý, ký sinh của nấm trên cơ thể ấu trùng bướm, hình sâu, thân vàng sẫm hoặc nâu vàng, đầu đỏ,...

Ví dụ

1.

Loài ký sinh có giá trị nhất trên thế giới là nấm đông trùng hạ thảo.

The world's most valuable parasite is caterpillar fungus.

2.

Đông trùng hạ thảo là một trong những loại nấm dùng để bồi bổ và hồi phục sức khỏe.

One of the mushrooms used to nourish and restore health is caterpillar fungus.

Ghi chú

Trong vô vàn các loại nấm thì có những loại nấm quý hiếm và có giá thành cao như:

  • Nấm đông trùng hạ thảo: caterpillar fungus

  • Nấm mối: termite mushroom

  • Nấm linh chi: lingzhi mushroom

  • Nấm cục: truffle