VIETNAMESE

nấm mèo

ENGLISH

cloud ear fungus

  
NOUN

/klaʊd ir ˈfʌŋgəs/

black fungus

Nấm mèo là nấm ăn được hình như tai người, nâu sẫm đến đen, kết cấu như cao su, cứng và giòn,....

Ví dụ

1.

Nấm mèo mọc trên cây ở miền núi, có màu nâu xám, thường được dùng trong các món ăn châu Á.

Cloud ear fungus grows on trees in mountainous regions, is gray-brown in color, and is often used in Asian cooking.

2.

Nấm mèo là một nguyên liệu lành mạnh giúp cải thiện tuần hoàn máu.

Cloud ear fungus is a nutritious ingredient that increases blood circulation.

Ghi chú

Nấm là một loại thực phẩm thường được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu tên một số loại nấm phổ biến nhé:

  • Nấm mèo: cloud ear fungus

  • Nấm bào ngư: oyster murshroom

  • Nấm đùi gà: king oyster mushroom

  • Nấm hương (nấm đông cô): shiitake

  • Nấm kim châm: enoki mushroom