VIETNAMESE

hệ thống sinh dục nữ

hệ sinh dục nữ

ENGLISH

female reproductive system

  
NOUN

/ˈfiˌmeɪl ˌriprəˈdʌktɪv ˈsɪstəm/

female genital, vagina

Hệ thống sinh dục nữ là một hệ thống sinh lý trong cơ thể nữ giới với nhiều chức năng phức tạp: giao hợp, tiếp nhận tinh trùng, thụ tinh, cấy thai, nuôi thai và sinh con.

Ví dụ

1.

Hệ thống sinh dục nữ gồm các cơ quan sinh dục bên trong và bên ngoài có chức năng sinh sản ra con.

The female reproductive system is made up of the internal and external sex organs that function in reproduction of new offspring.

2.

U xơ tử cung là khối u phổ biến nhất trong hệ thống sinh dục nữ.

Uterine fibroids are the most common tumor in the female reproductive system.

Ghi chú

Hệ thống sinh dục nữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản, gồm có bộ phận sinh dục ngoài và bộ phận sinh dục trong. Một số cơ quan trong hệ thống này gồm:

  • Âm đạo: vagina

  • Cổ tử cung: cervix

  • Tử cung: uterus

  • Buồng trứng: ovary