VIETNAMESE

não cá vàng

hay quên

ENGLISH

goldfish brain

  
NOUN

/ˌæbsənt ˈmaɪndɪd/

Não cá vàng là thuật ngữ dùng để chỉ những người đãng trí, có tính hay quên, trước nhớ sau quên những việc vừa xảy ra với mình.

Ví dụ

1.

Tôi là người não cá vàng, tôi lại để quên chìa khóa ở nhà.

I'm a goldfish brain, I forgot my key at home.

2.

Cô gái đó vẫn không thể nhớ tên tôi mặc dù tôi đã gặp cô ấy 6 lần, cô ấy thật là một người có não cá vàng mà.

That girl still can't remember my name even though I've met her 6 times, she's got such a goldfish brain.

Ghi chú

Goldfish brain (não cá vàng) là một từ chưa được liệt kê vào từ điển Cambridege và Oxford. Tuy nhiên có một số trang web nước ngoài có sử dụng từ này trong các bài báo của mình. Do đó có thể nói đây là một từ chưa chính thống.