VIETNAMESE

hệ thần kinh thực vật

ENGLISH

autonomic nervous system

  
NOUN

/ˌɔtəˈnɑmɪk ˈnɜrvəs ˈsɪstəm/

Hệ thần kinh thực vật là một bộ phận của hệ thần kinh ngoại vi, cung cấp cho cơ trơn và các tuyến, và do đó ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan nội tạng.

Ví dụ

1.

Hệ thống thần kinh thực vật điều chỉnh phản ứng tạo hồng cầu đối với tình trạng thiếu oxy thông qua các dây thần kinh tạng.

The autonomic nervous system does regulate the erythropoietic response to hypoxic hypoxia via the splanchnic nerves.

2.

Hệ thần kinh thực vật phân tán và tập trung sắc tố khắp cơ thể sau những tác động bên ngoài như cảm giác sợ hãi hoặc thay đổi nhiệt độ.

The autonomic nervous system disperses and concentrates pigment throughout the body after external influences such as fear or temperature change.

Ghi chú

Cùng học thêm một số cơ quan thuộc hệ thần kinh nhé!

  • Dây thần kinh: nerve

  • Não: brain

  • Tuyến yên: pituitary gland

  • Tủy sống: spinal cord

  • Chất xám: grey matter

  • Đĩa đệm: spinal disc