VIETNAMESE
mép miệng
cái mép
ENGLISH
corner of mouth
NOUN
/ɛʤ ʌv maʊθ/
Mép miệng là phần méo rìa của miệng.
Ví dụ
1.
Viêm môi vùng mép liên quan đến tình trạng viêm môi phát ra từ các mép miệng.
Angular cheilitis refers to cheilitis radiating from the corners of the mouth.
2.
Các thói quen hoặc tình trạng giữ ẩm cho mép miệng bao gồm liếm môi, mút ngón tay cái, làm sạch răng (ví dụ: dùng chỉ nha khoa), nhai kẹo cao su và tăng tiết nước bọt.
Habits or conditions that keep the corners of the mouth moist might include chronic lip licking, thumb sucking, dental cleaning (e.g. flossing), chewing gum and hypersalivation.
Ghi chú
Đầu người là một trong những bộ phận phức tạp nhất, bao gồm các hệ thống thần kinh và cơ quan khác nhau. Các bộ phận bên ngoài vùng đầu bao gồm:
  • Trán: Forehead
  • Thái dương: Temple
  • Mặt: Face
  • Mắt: Eyes
  • Mũi: Nose
  • Má - gò má: Cheek - Cheekbone
  • Miệng - mép miệng: Mouth - Corner of mouth
  • Môi: Lip
  • Cằm: Chin