VIETNAMESE

cơ lưng

ENGLISH

back muscles

  
NOUN

/bæk ˈmʌsəlz/

lats

Cơ lưng là cơ ở vùng lưng của người.

Ví dụ

1.

Cơ lưng có liên quan đến các cử động của chi trên.

Back muscles are associated with movements of the upper limb.

2.

Ba loại cơ lưng hỗ trợ chức năng cột sống là cơ duỗi, cơ gấp và cơ xiên.

Three types of back muscles that help the spine function are extensors, flexors and obliques.

Ghi chú

Vùng lưng chứa nhiều bộ phận quan trọng giúp hỗ trợ chức năng của toàn bộ cơ thể như:

  • Lưng: back

  • Cột sống: spine

  • Cơ lưng: back muscles

  • Hông lưng: flank

  • Gáy: nape

  • Mông: buttocks

  • Cơ mông: gluteal muscles