VIETNAMESE

tim mạch

ENGLISH

cardiovascular

  
NOUN

/ˌkɑrdioʊˈvæskjələr/

Tim mạch là tim và mạch máu nói chung.

Ví dụ

1.

Tim mạch liên quan đến tim và mạch máu.

Cardiovascular is related to the heart and blood vessels.

2.

Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch giảm dần khi trọng lượng trẻ sơ sinh ngày càng tăng.

Cardiovascular death rates fell progressively with increasing birth weight.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu một số hệ cơ quan trong cơ thể người nhé!

  • Hệ tim mạch: circulatory/cardiovascular system

  • Hệ hô hấp: respiratory system

  • Hệ thần kinh: nervous system

  • Hệ tiêu hóa: digestive system