VIETNAMESE
tết tóc
Bện tóc
ENGLISH
braiding
NOUN
/ˈbreɪdɪŋ/
Tết tóc là một cách tạo kiểu tuyệt vời để làm cho tóc bạn nổi bật. Nó cũng trông rất hợp thời trang và thời thượng bằng cách đan các lọn tóc lại với nhau.
Ví dụ
1.
Tyler thích kiểu tóc tết của mình, nhưng việc tết tóc sẽ mất nhiều thời gian.
Tyler likes her hair in cornrows, but braiding it takes a long time.
2.
Bện tóc theo truyền thống là một nghệ thuật xã hội.
Braiding is traditionally a social art.
Ghi chú
Có 2 từ người học tiếng Anh thường nhầm lẫn là braid và plaint, chúng ta cùng xem sự khác biệt nhé:
Braid: Một bím tóc được tết từ đỉnh đầu và có thể thêm một phần tóc mới vào sau mỗi lần tết
Plaint: Một bím tóc được tết chỉ bằng 3 phần tóc tết lại theo kiểu đan chéo.