VIETNAMESE

lông ngực

ENGLISH

chest hair

  
NOUN

/ʧɛst hɛr/

Lông ngực là phần lông mọc trên ngực của nam giới ở khu vực giữa cổ và bụng.

Ví dụ

1.

Anh ấy đã từng cạo sạch lông ngực để đóng một quảng cáo.

He once shaved off his chest hair to appear in an advert.

2.

Lông ngực phát triển trong giai đoạn cuối của tuổi dậy thì, thường ở độ tuổi từ 12 đến 18.

The development of chest hair begins normally during late puberty, usually between the ages of 12 and 18.

Ghi chú

Ngày nay, lông trên cơ thể người chỉ tập trung ở một số vị trí như:

  • Tóc: hair

  • Râu: beard

  • Lông ngực: chest hair

  • Lông mày: eyebrow

  • Lông mi: eyelash

  • Lông nách: armpit hair