VIETNAMESE

võng mạc

ENGLISH

retina

  
NOUN

/ˈrɛtənə/

Là một màng bên trong của đáy mắt có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng từ thủy tinh thể hội tụ lại.

Ví dụ

1.

Võng mạc có chức năng chuyển năng lượng ánh sáng thành thị lực và gửi thông tin ngược về não qua những dây thần kinh thị giác.

The retina is responsible for converting light energy into sight and sending information back to the brain through the optic nerve.

2.

Võng mạc chứa những tế bào nhạy cảm với ánh sáng (tế bào cảm quang) và các mạch máu để nuôi dưỡng chúng.

The retina contains light - sensitive cells (photoreceptors) and blood vessels to nourish them.

Ghi chú

Một số bộ phận bên trong mắt gồm:

  • Mống mắt: Iris

  • Giác mạc: Cornea

  • Đồng tử: Pupil

  • Kết mạc: Conjunctivia

  • Võng mạc: Retina