VIETNAMESE

đồng tử

con ngươi

ENGLISH

pupil

  
NOUN

/ˈpjupəl/

Đồng tử là các lỗ tròn màu đen nằm ở trung tâm của mống mắt. Đồng tử có thể điều chỉnh để co rút hoặc giãn nhờ vào các cơ nằm trong mống mắt giúp cân bằng lượng ánh sáng đi vào mắt.

Ví dụ

1.

Đồng tử co lại trong ánh sáng và giãn ra trong bóng tối.

Pupils contract in bright light, and dilate in darkness.

2.

Đồng tử giúp cân bằng lượng ánh sáng đi vào mắt.

The pupils help balance the amount of light entering the eyes.

Ghi chú

Một số bộ phận bên trong mắt gồm:

  • Mống mắt: Iris

  • Giác mạc: Cornea

  • Đồng tử: Pupil

  • Kết mạc: Conjunctivia

  • Võng mạc: Retina