VIETNAMESE

tuyến yên

ENGLISH

pituitary gland

  
NOUN

/pəˈtuəˌtɛri glænd/

Tuyến yên hay còn gọi là tuyến não thùy là một tuyến nội tiết có kích thước bằng hạt đậu và khối lượng 0.5g (0.018 oz) nằm ở sàn não thất ba, trong hố yên của thân xương bướm.

Ví dụ

1.

Trong số những bệnh nhân có tuyến yên bình thường hoặc u nhỏ, nồng độ prolactin cao nhất là 4200 mU/l.

Among the patients with apparently normal pituitaries or a microadenoma the highest prolactin concentration was 4200 mU/l.

2.

Hormone tăng trưởng là một loại protein được tạo ra trong tuyến yên ở vùng dưới đồi.

Growth hormone is a protein made in the pituitary gland at the base of the brain.

Ghi chú

Cùng học thêm một số cơ quan thuộc hệ thần kinh nhé!

  • Dây thần kinh: nerve

  • Não: brain

  • Tuyến yên: pituitary gland

  • Tủy sống: spinal cord

  • Chất xám: grey matter

  • Đĩa đệm: spinal disc