VIETNAMESE
nhuộm tóc
ENGLISH
hair coloring
NOUN
/hɛr ˈkʌlərɪŋ/
Dye hair
Nhuộm tóc là việc phủ một lớp màu khác lên lớp màu tóc sẵn có của mình.
Ví dụ
1.
Việc nhuộm tóc có thể được thực hiện bởi thợ làm tóc chuyên nghiệp hoặc tự làm tại nhà.
Hair dyeing can be done professionally by a hairdresser or independently at home.
2.
Ngày nay, nhuộm tóc rất phổ biến, với 75% phụ nữ và 18% nam giới sống ở Copenhagen cho biết đã sử dụng thuốc nhuộm tóc.
Today, hair coloring is very popular, with 75% of women and 18% of men living in Copenhagen having reported using hair dye.
Ghi chú
Một số cách tạo kiểu tóc cơ bản là:
Uốn: curl
Duỗi: straighten
Nhuộm: dye/color