VIETNAMESE

quả nhãn

ENGLISH

longan

  
NOUN

/ˈlɑŋgən/

Quả nhãn là loại quả tròn vỏ ngoài vàng xám, hầu như nhẵn, hạt đen nhánh, áo hạt màu trắng bao bọc, vị ngọt đằm,...

Ví dụ

1.

Năm 2019, nhãn đã trở thành trái cây thứ 4 của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Australia sau vải thiều, xoài và thanh long.

In 2019, longan has become the fourth Vietnamese fruit to gain permission to enter Australian market after lychee, mango and dragon fruit.

2.

Nhãn là một loại trái cây truyền thống của Việt Nam, chủ yếu được trồng ở miền Nam.

Longan is a traditional Vietnamese fruit, with the majority of production taking place in the south.

Ghi chú

Trái cây là một trong những chủ đề rất phổ biến, đặc biệt là trong giao tiếp tiếng Anh. Cùng xem qua từ vựng về những loại trái cây phổ biến để nâng cao vốn từ của mình nhé!

  • Quả nhãn: longan

  • Quả na: sugar apple

  • Quả mơ: apricot

  • Quả măng cụt: mangosteen

  • Quả mận: plum

  • Quả khế: starfruit