VIETNAMESE
hậu môn
ENGLISH
anus
NOUN
/ˈeɪnəs/
Hậu môn là phần cuối của ruột già, có chiều dài không quá 5 cm, kết nối với phần cuối của ruột kết.
Ví dụ
1.
Hậu môn là lỗ mở ở cuối kênh dẫn chất thải rắn ra khỏi cơ thể.
Anus is the opening at the end of the alimentary canal through which solid waste leaves the body.
2.
Ống sinh dục được nối với hậu môn và phần cuối của ống sinh dục nằm trong khoang nội phế quản.
The genital duct is connected with the anus and the end of the gonoduct is located in the peribranchial cavity.
Ghi chú
Một số cơ quan trong hệ tiêu hoá gồm:
  • Thực quản: oesophagus
  • Dạ dày: stomach
  • Ruột non: small intesstines
  • Ruột già: large intestines
  • Ruột thừa: appendix
  • Trực tràng: appendix
  • Hậu môn: anus