VIETNAMESE

người cầu toàn

người theo chủ nghĩa hoàn hảo

ENGLISH

perfectionist

  
NOUN

/pərˈfɛkʃənəst/

Người cầu toàn là người có xu hướng muốn mọi cái đều phải hoàn hảo, từ công việc, gia đình đến bạn bè và nói chung là tất cả những gì liên quan đến họ.

Ví dụ

1.

Cô ấy là một người cầu toàn đến mức cô ấy nhận thấy ngay cả những sai lầm nhỏ nhất.

She's such a perfectionist that she notices even the tiniest mistakes.

2.

Tôi là người cầu toàn, điều này khiến tôi gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc.

I'm a perfectionist which makes it difficult for me to finish things.

Ghi chú

Một người có tính cầu toàn (perfectionist) thường có một số đặc điểm điển hình như: all-or-nothing thinking (lối suy nghĩ được ăn cả ngã về không), having unrealistic standards (đặt ra những tiêu chuẩn không tưởng), detail-oriented working (luôn chú ý đến chi tiết khi làm việc), procrastination (trì hoãn).