VIETNAMESE

mống mắt

ENGLISH

iris

  
NOUN

/ˈaɪrɪs/

Mống mắt là là một cấu trúc mỏng, hình tròn nằm trong mắt, có công dụng điều chỉnh đường kính và kích cỡ của đồng tử, cũng chính là lượng ánh sáng đi đến võng mạc.

Ví dụ

1.

Mống mắt ở người là vùng có màu (thường là nâu, xanh lam hoặc xanh lục), với con ngươi (đốm đen hình tròn) ở trung tâm và được bao quanh bởi màng cứng màu trắng.

The iris in humans is the colored (typically brown, blue, or green) area, with the pupil (the circular black spot) in its center, and surrounded by the white sclera.

2.

Mống mắt quyết định màu mắt.

The irises decide your eyes' color.

Ghi chú

Một số bộ phận bên trong mắt gồm:

  • Mống mắt: Iris

  • Giác mạc: Cornea

  • Đồng tử: Pupil

  • Kết mạc: Conjunctivia

  • Võng mạc: Retina