VIETNAMESE

bắp chân

bắp chuối, cơ bắp chân

ENGLISH

calf

  
NOUN

/kæf/

calf muscle

Bắp chân là phần nối gữa đùi và cổ chân.

Ví dụ

1.

Ung thư bắp chân thường không phổ biến.

Cancer of the calf muscle is uncommon.

2.

Chuột rút ở chân là tình trạng phổ biến và thường ảnh hưởng đến bắp chân vào ban đêm.

Leg cramps are common and typically affect the calf muscles at night.

Ghi chú

Có rất nhiều loại cơ trên cơ thể người như:

  • Cơ bụng: abdominal muscles

  • Cơ lưng: back muscles

  • Cơ ngực: pectoral muscle

  • Cơ mông: gluteal muscles

  • Cơ bắp tay: biceps

  • Cơ bắp chân: calf