VIETNAMESE

nối mi

Làm dài mi

ENGLISH

eyelash extensions

  
NOUN

/ˈaɪˌlæʃ ɪkˈstɛnʃənz/

Nối mi là làm tăng độ dài và độ cong của sợi mi thật bằng cách gắn thêm các sợi mi giả làm bằng sợi tổng hợp vào mi thật bằng chất kết dính gọi là keo nối mi.

Ví dụ

1.

Nối mi là một thủ thuật trang điểm thẩm mỹ được sử dụng để tăng độ dài, cong, đầy và dày của lông mi tự nhiên.

Eyelash extensions are a cosmetic make up application used to enhance the length, curl, fullness, and thickness of natural eyelashes.

2.

Không có nhiều bằng chứng cho thấy liệu việc nối lông mi có thực sự ảnh hưởng đến độ dài mi tự nhiên hoặc sức khỏe lâu dài của bạn hay không.

There isn't a ton of evidence that shows whether eyelash extensions actually affect your natural lash length or health long-term.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu một số hình thức làm đẹp phổ biến bằng tiếng Anh nhé:

Nối mi: eyelash extensions

Cắt mí: eyelid surgery

Xăm môi: lip tattoo