VIETNAMESE
thái độ cầu thị
thái độ ham học hỏi
ENGLISH
progressive spirit
NOUN
/prəˈgrɛsɪv ˈspɪrət/
Thái độ cầu thị là một người ham học hỏi, tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người. Mong muốn được những người cao nhân chỉ dạy để nâng cao kiến thức.
Ví dụ
1.
Cô ấy là một đứa trẻ có thái độ cầu thị, luôn dành hàng giờ để đọc.
She was a child with progressive spirit who spent hours reading.
2.
Tinh thần cầu thị của họ sẽ được thể hiện bằng sự sẵn sàng xem xét bản thân, thừa nhận những điểm yếu của họ và tìm kiếm cơ hội để làm nhiều hơn hoặc để cải thiện chất lượng công việc họ đang làm.
Their progressive spirit would be demonstrated by a willingness to examine themselves, acknowledge their weaknesses, and reach out for opportunities to do more or to improve the quality of what they were doing.
Ghi chú
Một người làm việc có thái độ cầu thị (moving spirit) sẽ có một vài đặc điểm như sau: have a strong desire to move up career ladder (có khao khát thăng tiến trong công việc), seek higher social status (luôn muốn tìm kiếm địa vị xã hội cao hơn), work professionally (làm việc chuyên nghiệp).