VIETNAMESE

tròng đen

ENGLISH

iris

  
NOUN

/ˈaɪrɪs/

Trong đen là phần hình tròn, thường có mầu đen, nâu hoặc xanh, trên mắt, có công dụng điều chỉnh đường kính và kích cỡ của đồng tử, cũng chính là lượng ánh sáng đi đến võng mạc.

Ví dụ

1.

Tròng đen ở người là vùng có màu (thường là nâu, xanh lam hoặc xanh lục), với con ngươi (đốm đen hình tròn) ở trung tâm và được bao quanh bởi màng cứng màu trắng.

The iris in humans is the colored (typically brown, blue, or green) area, with the pupil (the circular black spot) in its center, and surrounded by the white sclera.

2.

Tròng đen quyết định màu mắt.

The irises decide your eyes' color.

Ghi chú

Nhìn bên ngoài, đôi mắt cơ bản có các bộ phận sau:

  • Đuôi mắt: Canthus

  • Lông mày: Eyebrow

  • Lông mi: Eyelash

  • Mí mắt: Lid

  • Tròng trắng: Sclera

  • Tròng đen: Iris