VIETNAMESE

phần thân

Phần thân giữa

ENGLISH

torso

  
NOUN

/ˈtɔrˌsoʊ/

trunk

Phần thân là phần nửa mình trên, thân người (không kể đầu và tứ chi), ở giữa và thường là phần có kích thước to nhất.

Ví dụ

1.

Hai thí nghiệm đã được thực hiện để chứng minh ảnh hưởng của chuyển động của phần thân lên toàn bộ cấu trúc ở tư thế đứng.

To demonstrate the influence of the torso movements on the whole structure in a standing posture, two experiments were carried out.

2.

Đối với người có bán kính bàn chân nhỏ, năng lượng để đi bộ được tạo ra bằng trọng lượng của phần thân nghiêng về phía trước.

For small feet radii, the energy for walking is produced by the weight of the torso that is inclined forward.

Ghi chú

Cơ thể người là một trong những điều mà tạo hóa trao tặng cho mỗi chúng ta, mỗi một bộ phận đều có trong mình thiên chức của nó. Các bộ phận cơ thể người cơ bản nhất bao gồm:

Đầu: Head

Cổ: Neck

Phần Thân: Torso

Tay: Arm

Chân: Leg