VIETNAMESE

thiếu quyết đoán

thiếu dứt khoát

ENGLISH

indecisive

  
NOUN

/ˌɪndɪˈsaɪsɪv/

Thiếu quyết đoán là không thể quyết định một cách dứt khoát và nhanh chóng, chần chừ và đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

Ví dụ

1.

Ông ta được nhiều người cho là một nhà lãnh đạo thiếu quyết đoán.

He is widely thought to be an indecisive leader.

2.

Một số người đổ lỗi cho sự lãnh đạo thiếu quyết đoán đã dẫn đến sự thất bại của đảng.

Some blame indecisive leadership for the party’s failure.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ vựng nói về phẩm chất tiêu cực của con người nhé:

Tham lam: greedy

Háu ăn: gluttonous

Táo bạo: audacious

Trẻ con: childish

Rắc rối: troublesome

Phức tạp: complex

Phũ phàng: ruthless