VIETNAMESE

cây xoài

ENGLISH

mango tree

  

NOUN

/ˈmæŋgoʊ tri/

Cây xoài là cây ăn quả thân gỗ, quả hạch, chín màu vàng, thịt vàng, ngọt thơm, nhân xơ, hạt rất to, vị chua ngọt, mùi thơm,...

Ví dụ

1.

Cây xoài chỉ trồng được ở vùng có khí hậu nhiệt đới.

The mango tree growing zone is limited to tropical climates.

2.

Cây xoài được xem là loài cây bản địa của Nam Á, đặc biệt là Myanmar và bang Assam của Ấn Độ.

The mango tree is considered indigenous to southern Asia, especially Myanmar and Assam state of India.

Ghi chú

Sự đa dạng về các loài cây ăn quả làm cho tên gọi của chúng cũng phong phú không kém, trong cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tên tiếng Anh của một số loại cây ăn quả phổ biến là:
  • Cây xoài: mango tree
  • Cây vú sữa: star apple tree
  • Cây sầu riêng: durian tree
  • Cây bơ: avocado tree
  • Cây bưởi (vỏ màu xanh): pomelo tree