VIETNAMESE

tai

lỗ tai

ENGLISH

ear

  
NOUN

/ir/

Tai là đặc điểm sinh học chung của các động vật có xương sống từ cá đến con người, với các biến đổi về cấu trúc tùy theo bộ và loài.

Ví dụ

1.

Con thỏ có một đôi tai dài và một cái đuôi ngắn.

A rabbit has long ears and a short tail.

2.

Ống hoặc ống thính giác bên ngoài là ống nối tai ngoài với tai trong hoặc tai giữa.

The external auditory canal or tube is the tube that connects the outer ear to the inside or middle ear.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số bộ phận của tai nhé!

  • Tai: ear

  • Dái tai: earlobe

  • Màng nhĩ: eardrum

  • Ráy tai: earwax

  • Tai giữa: middle ear