VIETNAMESE

tự tin

ENGLISH

confident

  

NOUN

/ˈkɑnfədənt/

Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi công việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động, người tự tin cũng là người hành động cương quyết, dám nghĩ nghĩ, dám làm.

Ví dụ

1.

Tôi tự tin về khả năng thực hiện công việc của mình.

I am confident about my ability to do the job.

2.

Anh ấy đã trở nên tự tin hơn vào kỹ năng nói tiếng Tây Ban Nha của mình.

He has become more confident in his Spanish-speaking skills.

Ghi chú

Những người có cá tính mạnh (strong personality) thường có các đặc điểm như: confident (tự tin), adaptable (dễ thích nghi), consistent (kiên định), welcoming to challenge (dám đối mặt với thử thách).