VIETNAMESE

cây sầu riêng

ENGLISH

durian tree

  
NOUN

/durian tri/

Cây sầu riêng là cây ăn quả thân gỗ, quả kích thước lớn, mùi mạnh, nhiều gai nhọn, màu xanh lục đến nâu, thịt từ vàng nhạt đến đỏ, vị ngọt béo nồng,...

Ví dụ

1.

Nếu bạn sống ở các vùng nhiệt đới có khí hậu tương tự như Đông Nam Á, bạn có thể tự trồng trái sầu riêng để ăn.

If you live in tropical regions with climates similar to Southeastern Asia, you can grow your own edible fruits from durian trees.

2.

Cây sầu riêng là một loại cây nhiệt đới với quả có gai lớn.

The durian tree is a tropical tree with gigantic spiked fruit.

Ghi chú

Sự đa dạng về các loài cây ăn quả làm cho tên gọi của chúng cũng phong phú không kém, trong cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tên tiếng Anh của một số loại cây ăn quả phổ biến là:

  • Cây sầu riêng: durian tree

  • Cây bơ: avocado tree

  • Cây bưởi (vỏ màu xanh): pomelo tree

  • Cây bưởi (vỏ màu vàng): grapefruit tree

  • Cây cam sành: king orange tree