VIETNAMESE

niệu đạo

ENGLISH

urethra

  
NOUN

/ˌjɜˈriθrə/

Niệu đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài.

Ví dụ

1.

Niệu đạo bắt nguồn từ cổ bàng quang.

The urethra originates at the neck of the bladder.

2.

Việc tái tạo lại niệu đạo của nam giới là một vấn đề nan giải trong ngành tiết niệu hiện nay.

The reconstruction of the male urethra is a difficult problem in today's urology.

Ghi chú

Một số cơ quan trong hệ tiết niệu bao gồm:

  • Thận: kidney

  • Niệu quản: ureter

  • Bàng quang: bladder

  • Niệu đạo: urethra