VIETNAMESE
niệu đạo
ENGLISH
urethra
NOUN
/ˌjɜˈriθrə/
Niệu đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài.
Ví dụ
1.
Niệu đạo bắt nguồn từ cổ bàng quang.
The urethra originates at the neck of the bladder.
2.
Việc tái tạo lại niệu đạo của nam giới là một vấn đề nan giải trong ngành tiết niệu hiện nay.
The reconstruction of the male urethra is a difficult problem in today's urology.
Ghi chú
Một số cơ quan trong hệ tiết niệu bao gồm:
  • Thận: kidney
  • Niệu quản: ureter
  • Bàng quang: bladder
  • Niệu đạo: urethra