VIETNAMESE

xoang

ENGLISH

sinus

  
NOUN

/ˈsaɪnəs/

Xoang là hốc kín thuộc vùng xương ở đầu mặt.

Ví dụ

1.

Nếu các vấn đề về xoang của bạn vẫn không ngừng tái phát, hãy hỏi bác sĩ về ưu và nhược điểm của phẫu thuật làm sạch và dẫn lưu xoang.

If your sinus problems keep coming back, ask your doctor about the pros and cons of surgery to clean and drain the sinuses.

2.

Điện tâm đồ của anh ta cho thấy nhịp xoang bất thường với sóng ST-T lan rộng.

His electrocardiogram showed sinus rhythm with widespread ST-T wave abnormalities.

Ghi chú

Một số bộ phận liên quan đến hệ hô hấp gồm:

  • Phổi: lung

  • Phế quản: bronchi

  • Khí quản: trachea

  • Thanh quản: larynx

  • Xoang: sinus