VIETNAMESE

tóc muối tiêu

ENGLISH

pepper-and-salt hair

  
NOUN

/ˈpɛpər-ænd-sɔlt hɛr/

Tóc muối tiêu là tóc sợi trắng sợi đen như màu muối tiêu.

Ví dụ

1.

Tôi nghĩ tóc muối tiêu tượng trưng cho sự trưởng thành và khôn ngoan.

To me, pepper-and-salt hair represents maturity and wisdom

2.

Tóc muối tiêu là sự pha trộn của tóc đen và tóc xám hoặc trắng.

Pepper-and-salt hair is a mixture of dark hairs and grey or white hairs.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu về một số màu tóc:

Tóc bạc: white hair

Tóc hoa râm/Tóc muối tiêu: pepper-and-salt hair

Tóc bạc phơ: snow-white hair