VIETNAMESE
mít ướt
yếu đuối, mè nheo
ENGLISH
crybaby
NOUN
/ˈkraɪˈbeɪbi/
Mít ướt là có tính cách yếu đuối, dễ khóc và hay khóc.
Ví dụ
1.
Người mít ướt là người hay khóc hoặc phàn nàn rất nhiều mà không có lý do chính đáng.
Crybaby is someone who cries or complains a lot without good reason.
2.
Cô ấy bảo em gái mình đừng mít ướt.
She told her little sister not to be a crybaby.
Ghi chú
Từ crybaby còn có nghĩa khác là những người hay mè nheo, phàn nàn thường xuyên về những vấn đề nhỏ.
Ví dụ: Normally she's very childish and a cry-baby, but when needed she can be very strong-willed (cứng cỏi) and dependable. (Bình thường cô ấy rất trẻ con và hay mè nheo, nhưng khi cần, cô ấy có thể rất mạnh mẽ và đáng tin cậy.)