VIETNAMESE

giống nhau như hai giọt nước

ENGLISH

two peas in a pod

  
NOUN

/tu piz ɪn ə pɑd/

Giống nhau như hai giọt nước là giống nhau y đúc, không khác gì nhau.

Ví dụ

1.

Tôi chưa bao giờ gặp anh trai của anh ấy trước đây nhưng tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức vì họ giống như hai giọt nước.

I had never met his brother before but I recognized him immediately because they're like two peas in a pod.

2.

Cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước.

The twins are like two peas in a pod.

Ghi chú

Two peas in a pod có hai từ mới là pea nghĩa là hạt đậu, và pod là vỏ đậu.

Two peas in a pod nghĩa đen là hai hạt đậu nằm trong vỏ đậu, và nghĩa bóng là hai người trông giống nhau như đúc, hay có cùng một ý kiến về nhiều vấn đề.