VIETNAMESE

mu bàn chân

ENGLISH

the dorsum of the foot

  
NOUN

/ðə ˈdɔrsəm ʌv ðə fʊt/

Mu bàn chân chỗ khum khum gồ lên ở bàn chân.

Ví dụ

1.

Mu bàn chân là khu vực hướng lên trên khi đứng.

The dorsum of the foot is the area facing upwards while standing.

2.

Da ở mu bàn chân mỏng và ít nhạy cảm hơn nhiều so với da ở lòng bàn chân.

The skin on the dorsum of the foot is much thinner and less sensitive than the one on the sole.

Ghi chú

Bàn chân có các bộ phận như:

  • Bàn chân: foot

  • Mu bàn chân: the dorsum of the foot

  • Ngón chân cái: big toe

  • Mắt cá chân: ankle

  • Móng chân: toenail

  • Gót chân: heel