VIETNAMESE

sụn

ENGLISH

cartilage

  
NOUN

/ˈkɑrtələʤ/

Sụn là xương mềm và giòn, thường làm nên các đầu khớp xương.

Ví dụ

1.

Có ba loại sụn và tất cả chúng đều có cấu trúc và chức năng hơi khác nhau.

There are three types of cartilage and they all have slightly different structures and functions.

2.

Sụn sợi có chứa nhiều sợi collagen và được tìm thấy trong đĩa đệm và xương mu.

Fibrous cartilage has many collagen fibers and is found in the intervertebral discs and pubic symphysis.

Ghi chú

Trong bộ xương, ngoài xương còn có nhiều sụn, gân và dây chằng.

  • Khung xương: skeleton

  • Dây chằng: ligament

  • Sụn: cartilage

  • Gân: tendon