VIETNAMESE

cơ mông

ENGLISH

gluteal muscles

  
NOUN

/ˈɡlut̬iəl ˈmʌsəlz/

Cơ mông là cơ ở vùng mông con người.

Ví dụ

1.

Ngồi lâu có thể dẫn đến teo cơ mông do chúng bị áp lực liên tục và không được hoạt động.

Sitting for long periods can lead to the gluteal muscles atrophying through constant pressure and disuse.

2.

Tập thể dục nói chung (không chỉ riêng cơ mông mà cả cơ thể) có thể giúp giảm mỡ.

Exercise in general (not only of the gluteal muscles but of the body in general) can contribute to fat loss.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số loại cơ trên cơ thể người nhé!

  • Cơ bụng: abdominal muscles

  • Cơ lưng: back muscles

  • Cơ ngực: pectoral muscles

  • Cơ mông: gluteal muscles