VIETNAMESE

thận

ENGLISH

kidney

  
NOUN

/ˈkɪdni/

Renal

Thận là một tạng trong hệ tiết niệu, có hai quả, có nhiều chức năng, được tìm thấy trong một số loại động vật có xương sống và không xương sống. Chúng là một bộ phận quan trọng của hệ tiết niệu và cũng có chức năng hằng định nội môi như điều chỉnh các chất điện phân, duy trì sự ổn định axit-bazơ, và điều chỉnh huyết áp.

Ví dụ

1.

Thận đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi máu.

The kidney plays a vital role in the removal of waste products from the blood.

2.

Cô bị suy thận và cần được truyền máu.

She suffered kidney failure and needed a blood transfusion.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Một số cơ quan trong hệ tiết niệu bao gồm:

  • Thận: kidney

  • Niệu quản: ureter

  • Bàng quang: bladder

  • Niệu đạo: urethra