VIETNAMESE

Thái Bình Dương

ENGLISH

Pacific Ocean

  

NOUN

/pəˈsɪfɪk ˈoʊʃən/

Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất Thế Giới, nó trải dài từ Bắc Băng Dương ở phía bắc đến Nam Băng Dương (hay châu Nam Cực phụ thuộc định nghĩa) ở phía nam, bao quanh là châu Á và châu Úc ở phía tây và châu Mỹ ở phía đông.

Ví dụ

1.

Thái Bình Dương là khu vực lớn nhất và sâu nhất trong các phân khu đại dương trên Trái đất.

The Pacific Ocean is the largest and deepest of Earth's oceanic divisions.

2.

Con tàu bị đắm trên biển Thái Bình Dương.

The ship was cast away in Pacific Ocean.

Ghi chú

5 đại dương (oceans) trên thế giới nè!
- Arctic Ocean: Bắc Băng Dương
- Atlantic Ocean: Đại Tây Dương
- Indian Ocean: Ấn Độ Dương
- Pacific Ocean: Thái Bình Dương
- Southern Ocean: Nam Băng Dương