VIETNAMESE

cây dong riềng đỏ

ENGLISH

indian shot

/ˈɪndiən ʃɑt/

canna indica, purple arrowroot

Cây dong riềng đỏ là loài thực vật thuộc họ chuối hoa, là cây thân thảo, chiều cao trung bình là 1m – 1.5m, màu tím ở cả thân và củ của, hoa có màu đỏ.

Ví dụ

1.

Cây dong riềng đỏ có thể được sử dụng để điều trị đau bụng kinh.

Indian shot can be used to treat menstrual pains.

2.

Cây dong riềng đỏ ưa môi trường ấm áp, ẩm ướt, nhiều nắng và thông gió tốt.

Indian shots prefer a warm, humid, sunny and well-ventilated environment.

Ghi chú

Cùng học về các bộ phận của cây nhé! - leaf: chiếc lá - trunk: thân cây - bark: vỏ cây - root: rễ cây - branch: cành cây - twig: cành con, nhánh con