VIETNAMESE

mỏng

mỏng manh, mỏng dính

ENGLISH

thin

  
ADJ

/θɪn/

Mỏng là có bề dày rất nhỏ.

Ví dụ

1.

Từ điển thường được in bằng giấy mỏng.

Dictionaries are usually printed on thin paper.

2.

Cơn gió mạnh thổi qua tà áo mỏng của anh ấy.

The wind blew cold through his thin shirt.

Ghi chú

Một idiom với thin:

- thinh không (thin air): Even though it seems that my life's going pretty smoothly, I still sometimes wish that I can just stop trying and vanish into thin air.

(Mặc dù có vẻ như cuộc sống của tôi đang diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đôi khi tôi vẫn ước rằng mình có thể ngừng cố gắng và biến mất vào thinh không.)