VIETNAMESE
khu chế xuất Tân Thuận
ENGLISH
Tan Thuan export processing zone
NOUN
/tæn Thuan ˈɛkspɔrt ˈprɑsɛsɪŋ zoʊn/
Khu chế xuất Tân Thuận là khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam. Khu chế xuất Tân Thuận nằm tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ví dụ
1.
Khu chế xuất Tân Thuận là khu chế xuất lớn nhất Việt Nam.
Tan Thuan export processing zone is the largest export processing zone in Vietnam.
2.
Khu chế xuất Tân Thuận nằm ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tan Thuan export processing zone is in Ho Chi Minh City.
Ghi chú
Một số khu chế xuất (export processing zone) tại Việt Nam nè!
- Tan Thuan export processing zone: khu chế xuất Tân Thuận - TP. Hồ Chí Minh
- Linh Trung export processing zone I: khu chế xuất Linh Trung I - TP. Hồ Chí Minh
- Linh Trung export processing zone II: khu chế xuất Linh Trung II - TP. Hồ Chí Minh
- Linh Trung export processing zone III: khu chế xuất Linh Trung III - Tây Ninh