VIETNAMESE

mạch điều khiển

ENGLISH

control circuit

  

NOUN

/kənˈtroʊl ˈsɜrkət/

Mạch điều khiển là các vi xử lý có nhiệm vụ thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lý, được điều tiết chính xác bởi xung nhịp đồng hồ hệ thống.

Ví dụ

1.

Mạch điều khiển có thể được chia thành hai loại chính: mạch điều khiển ba dây và mạch điều khiển bốn dây.

Control circuits can be divided into two major types: three-wire control circuits and four-wire control circuits.

2.

Các thiết bị mạch điều khiển cho phép bạn bật thiết bị khi cần thiết và tắt khi không cần thiết.

Circuit control devices allow you to turn the device on when it is needed and off when it is not needed.

Ghi chú

Circuit control circuit có giống nhau không nhỉ?
- Mạch điện (circuit) là một tập hợp các phần tử hay linh kiện điện được kết nối với nhau bởi dây dẫn, tạo thành một thiết bị hay mạng điện, thực hiện những chức năng công tác xác định nào đó.
- Mạch điều khiển (control circuit) là các vi xử lý có nhiệm vụ thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lý, được điều tiết chính xác bởi xung nhịp đồng hồ hệ thống.